Entreprenad
i Västerås

Lämna över ditt projekt i trygga händer.

Vi kan byggentreprenad.

Vår entreprenadverksamhet riktar sig till offentliga beställare, industri och privata fastighetsägare med kommersiella fastigheter. 

Vi utför de flesta typer av entreprenaduppdrag, totalentreprenad och utförandeentreprenad. Vi bygger från idé till färdig produkt och levererar skräddarsydda helhetslösningar.

Med egen kompetens inom bygg och i väl utvecklade samarbeten med underentreprenörer, kan du som beställare tryggt lämna över ditt projekt till oss.

Ring mig så pratar vi entreprenad.

Michael Gustafsson
VD och projektledare